Lidmaatschap

Lid worden

Lid worden van onze tennisvereniging gaat als volgt:
Download het aanmeldingsformulier en het formulier voor automatische incasso. Het aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld en ondertekend, voorzien van een pasfoto ingeleverd te worden bij onze ledenadministratie Heidi Veldhuis. Evenals het formulier dat er akkoord gegaan wordt met de automatische incasso, deze dient ingeleverd te worden bij onze penningmeester Dennis de Visser.
Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier door de ledenadministratie worden de gegevens verwerkt in onze ledenadministratie en ook doorgegeven aan de KNLTB. Via de KNLTB wordt de speelsterkte bepaald en een ledenpas aangemaakt. Deze ledenpas dient u bij u te hebben als u gebruik maakt van het park. Tevens kan het nieuwe lid een sleutel van het tenniscomplex ontvangen (hiervoor wordt een borg gevraagd van €20), als het gaat om het eerste lid van een gezin. Deze sleutel is, na inleveren van het aanmeldingsformulier bij de ledenadministratie, af te halen bij onze secretaris André Bakker, IJsselmeerstraat 13 in Den Oever. De sleutel is en blijft eigendom van de vereniging. Met deze sleutel kan de toegangspoort naar het park en de deur naar de kleedkamers/toiletten geopend worden.
Wijziging van adresgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.) dient u zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie.
De contributie wordt jaarlijks besproken en mogelijk aangepast tijdens de ledenvergadering.

Voor 2018 zijn de volgende bedragen vastgesteld:
Jongeren tot 18 jaar betalen een contributie van € 55.
Senioren (in het jaar dat de leeftijd van 18 jaar bereikt wordt) betalen een contributie van € 75.

Kantinedienst en schoonmaakdienst
Eens per jaar ontvangen alle leden boven de 18 jaar een kalender, waarop ieder lid zijn/haar beschikbaarheid op kan aangeven, welke gebruikt wordt voor het maken van de indeling voor de kantinedienst en schoonmaakdienst.

Kantinedienst
Alle leden boven de 18 jaar worden ingedeeld in een groepje om 1 a 2 weken per jaar kantinedienst te draaien. Hiervoor ontvangen alle leden een overzichtslijst (per post, e-mail of te vinden via de website). De periode voor de kantinedienst loopt van woensdag tot en met dinsdag. De dinsdagavond voor aanvang van deze week wordt er met het groepje een rooster opgesteld. In principe draait een lid 2 diensten per week. Doordeweeks start de dienst om 19.30 en duurt tot 22.30 uur. Het weekend wordt over het algemeen opgesplitst in 3 of 4 diensten per dag, start is 9.30 uur en eindigt om 22.30 uur. Van de leden die kantinedienst hebben wordt wel verwacht dat zij over een IVA-certificaat beschikken, meer informatie over het IVA-certificaat is te vinden op de website onder de nieuwsberichten onder het kopje Kantine.

Schoonmaakdienst
Alle vrouwelijke leden boven de 18 jaar worden 3 keer per jaar voor 1 avond (vanaf ong. 19.30 uur en duurt max. een uur) ingedeeld in een groepje om de kantine met sanitaire voorzieningen schoon te maken. Zij ontvangen hiervan een overzichtslijst.

Meer informatie
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u zich richten tot onze secretaris André Bakker, telefoonnummer: 0227-512288.

Download bestanden :
Informatie incasso contributie Senior en Junior